Abonos Viaguado S.L.

ABONOS SOLIDOS

            -  NITROGENADOS       

                          -  Urea granular 46 % 

               -  Urea Prill 46 %  
               -  Urea Superprill 46 %   
               -  NSA 26 % (Nitrosulfato)    
               -  NAC 27 % (Nitrato amónico cálcico)   
               -  N.A 33´5 % (Nitrato amónico soluble)  
               -  S.A 21 % soluble (Sulfato amónico)  
               -  S.A 21 % granulado 
  -  FOSFATADOS 
               -  Súper 18 %
               -  Súper 25 % con MG
               -  DAP 18 46 0
   -  SULFATADOS
                -  Sulfato Potásico granular
                -  Clomo Potásico granular
    -  COMPLEJOS NPK
                -  6 10 22
                -  8 15 15
                -  9 18 27
                -  15 15 15
                -  5 24 8
                -  12 24 12
                -  16 16 16
                -  20 20 0